Kannattavuusanalytiikka palveluna

Ratkaisut

Monet nykyaikaiset organisaatiot ovat uskomattoman monimutkaisia, ja niissä on paljon nopeasti liikkuvia ja toisiinsa yhteydessä olevia osia, jotka viime kädessä vaikuttavat kannattavuuteen. Silti suurin osa kustannus- ja resurssitiedoista on korkeatasoista ja irrotettu näistä päivittäisistä todellisuuksista.

Nykyaikaiseen toimintolaskentaan pohjautuvat ratkaisumme tarjoavat yksityiskohtaisen kuvan kustannuksista ja kannattavuudesta organisaation eri osa-alueista, mikä mahdollistaa tosiseikkoihin perustuvien päätösten tekemisen valaisemalla liiketoiminnan kehittämiskohteet.

TDABC

Aikaperusteinen toimintolaskenta on kehittynyt datapohjainen kustannus- ja kannattavuuslaskennan menetelmä, jonka avulla on mahdollista mallintaa organisaation toimintaa ja tuottaa yksityiskohtaista tietoa eri liiketoimintaosa-alueiden kannattavuudesta päätöksenteon tueksi.

Cost-to-Serve

Asiakkaiden vaatimusten kasvaessa yritykset käyttävät Cost-to-Serve -analyysia parantamaan toimitusketjun kyvykkyyttään. Cost-to-Serve laskee tuotteiden, asiakkaiden ja Route-to-Market valintojen kannattavuuden. Se antaa faktaperusteisen fokuksen päätöksentekoon – palvelumixiin ja toimintamuutoksiin – jokaiselle asiakkuudelle.

Laboratorio

Lisääntynyt kilpailu, tiukat läpinäkyvyysvaatimukset, laaja toimintaverkosto ja tarve saavuttaa mittakaavaetuja nopeilla vasteaikavaatimuksilla lisäävät kustannusten hallinnan monimutkaisuutta. Tällaisen kokonaisuuden tehokas hallinta edellyttää ehdotonta kustannusten ja kannattavuuden läpinäkyvyyttä.

Katso video

Palvelumalli

Kannattavuusanalytiikka kokonaispalveluna

Kolme askelta operatiiviseen läpinäkyvyyteen

 1. 1. Kartoitamme asiakkaan sisäisen laskennan nykytilan ja datalähtöisen kannattavuusanalytiikan valmiudet sekä saavutettavissa olevat hyödyt
 2. 2. Mallinnamme organisaation toiminnan modernin toimintolaskennan menetelmin
 3. 3. Ylläpidämme kannattavuusanalytiikkaa sovituin päivityssyklein 24/7/365 raportointiympäristössä

Pyydä demo

Työkalumme

Tuotteiden ja asiakkaiden todellisen kannattavuuden ymmärtäminen perustuu kyvykkyyteen mallintaa ja analysoida suorat ja epäsuorat kustannukset koko liiketoiminnasta. Kuinka me teemme sen?

Menetelmä

TDABC-menetelmä (time-driven activity-based costing) on moderni valinta datalähtöiseen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan.

Analytiikka

WeVisionin kumppani CadDo on edelläkävijä transaktiopohjaisissa kustannus- ja kannattavuusanalytiikan ohjelmistoissa Microsoftin Preferred Solution työkaluillaan.

Osaaminen

Käytössäsi on alan kansainvälinen huipputiimi monipuolisesti jalostuneilla mallinnuksen parhailla käytännöillä ja toimiala-asiantuntemuksella.

Meidän työtämme on selvittää, mitkä asiakkuudet ja tuotekokonaisuudet ovat tärkeimpiä, ja kuinka niitä tulisi johtaa oikealla kustannusten ja palveluiden tasapainolla. CadDo-ohjelmiston avulla voimme tuottaa näkymän siitä, miten tärkeimmät dimensiot, kuten tuotteet, asiakkaat ja jakelukanavat käyttävät resursseja ja aiheuttavat kustannuksia. Yksittäiset kustannukset voidaan purkaa dynaamisesti yhä pienempiin kokonaisuuksiin ja löytää ne tekijät, jotka erottavat hyvää ja huonoa tulovirtaa tuottavat asiakkuudet toisistaan. Analytiikka auttaa suuntaamaan huomion sille tasolle, jossa konkreettiset ja korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa.

Kannattavuusanalytiikamme prosessoima kokonaisvaltainen tulosnäkymä ohjaa tekemään kriittisiä ja perusteltuja strategisia päätöksiä liiketoiminnan ohjaamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Pyydä demo

CadDo Calculate -ominaisuuksia

 • Kehitetty täysiverisen TDABC-menetelmän vaatimukset huomioiden
 • Microsoftin valitsema ”Preferred Solution”
 • Toimii Microsoft Azure -pilvialustalla
 • Tehokas ja skaalautuva SQL-laskentamoottori isojen datamäärien ja liiketoimintalogiikan prosessointiin
 • Web-käyttöliittymässä hallitaan koko mallinnusketju datan ETL-prosessista laskentatuloksiin
 • Mahdollistaa datan integroinnin kaikista lähdejärjestelmistä
 • OLAP-raportointi ja Power BI
 • Nopea kehitys- ja päivityssykli

Ota yhteyttä