WeVision yrityksenä

Näkyvyyttä liiketoimintaan

WeVision on Oulun yliopiston ja Business Finlandin tutkimusprojektista syntynyt yhtiö, jonka taustalla on monipuolinen kokemus sisäisestä laskennasta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Tutkimusprojektissa pilotoitiin Harvardin yliopistossa kehitettyä toimitusketjun kannattavuuden hallinnan ratkaisua yhdessä aikaperusteisen toimintolaskennan kehittäjien kanssa. Tavoitteena oli tuoda menestyneiden suuryritysten hyödyntämät Best Practice ratkaisut pk-yritysten saataville.

Tutkimusprojektin aikana kannattavuusanalyysiä kehitettiin valmistajien, kaupan, rahoituspalveluiden ja terveydenhuollon toimialoilla, jonka tuloksena syntyi uusi kannattavuuslaskennan palvelu.

Palvelumallia on systemaattisesti kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tänä päivänä tekemisemme ytimessä on täysin ylläpidetty kannattavuusanalytiikan pilvipalvelu Microsofting Preferred Solution -kategoriaan luokittelemilla ohjelmistoilla. Taustamme ja yhteistyöverkostomme ansiosta käytössämme on laaja-alaisesti testatut kannattavuusanalytiikan parhaat käytännöt sekä asiantuntemus useilta toimialoilta.

Ratkaisumme avulla yritykset kykenevät tunnistamaan liiketoiminnan kriittisten osa-alueiden kuten asiakkaiden, tuotteiden ja myyntikanavien operatiivisen nettokannattavuuden. Otamme hyötykäyttöön yrityksen ERP-järjestelmiin tai tietovarastoihin tallentuvan liiketoimintatiedon ja tuotamme yrityksille resurssien todelliseen käyttöön perustuvaa kannattavuustietoa päätöksenteon tueksi ja liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen tarpeisiin.

Asiantuntijat

Kim Väätäjä

Founding Partner & CEO
Data and Cost Model Architect

Jukka Piiroinen

Founding Partner
Data and Cost Model Architect

Johannes Kari

Partner
Data and Cost Model Architect

Aleksi Keränen

Consultant
Data and Cost Model Architect

Jukka Tapaninen

Member of the Board
Executive Advisor

Ger van Nijkerken

Business Development Benelux