Totuus
kannattavuudestasi!

Tiedätkö ketkä ovat kannattavimmat asiakkaasi ja parhaat tuotteesi?
Tunnistatko yrityksesi toimitusketjun kustannusajurit?

Mitä

Tuotamme asiakkaan operatiiviseen dataan perustuvaa liikevoittotasoista kustannus- ja kannattavuustietoa päätöksenteon tueksi.

Asiakas

Ketkä ovat kannattavimmat asiakkaamme ja miksi? Mitkä ovat paljon resurssejamme vaativien asiakkaidemme todelliset kustannukset huomioiden koko tilaus-toimitusketjumme operaatiot? Ovatko ne kaikki kannattavia?

Tuote

Mitkä tuotteet ja tuotemixit kannattavat parhaiten ja missä tapauksessa? Ovatko jotkin tuotteet erityisen haasteellisia jossakin tilaus-toimitusketjun vaiheessa? Mikä on sen kustannus- ja kannattavuusvaikutus?

Tilaus

Mikä on eri tilausprofiilien ja -kokojen vaikutus resurssien käyttöön ja kannattavuuteen? Mikä on tilauksen myyntikanavan, asiakkaan ja tuotemixin vaikutus?

Myyntikanava

Miten segmentoimme tuotteemme oikeisiin myyntikanaviin? Tiedämmekö alennusten, kampanjoiden, markkinoinnin ja logististen kustannusten vaikutukset myyntikanavatasolla?

Prosessi

Onko prosesseissamme pullonkauloja tai alikäyttöä? Mitkä ovat eri läpimenoaikamme? Miten allokoimme resurssimme parhaiten sinne missä ne tuottavat parhaiten?

Kenelle

Terveydenhoito

LABORATORIOT. SAIRAALAT. Terveydenhoito on tunnetusti hyvin työntekijävaltainen toimiala. Hoitoketjut vaativat tyypillisesti useiden eri prosessien työpanoksen ja työajat sekä resurssit vaihtelevat tuotteen, toimenpiteen, tekoajan tai menetelmän mukaan. Aikaperusteinen toimintolaskenta on erinomainen työkalu tällaisen kompleksisen ympäristön läpivalaisuun ja resurssien tehokkaaseen johtamiseen.

Kaupan ala

FMCG. Tukkukauppa, e-commerce. Kaupan alalle ovat tyypillisiä suuret transaktiovolyymit, isot tuotevalikoimat, useat myyntikanavat ja laaja asiakaskunta. Katteet ovat pieniä, jolloin tilaustasoinen kustannusten ja kannattavuuden läpinäkyvyys on tärkeää. Cost-to-Serve -kannattavuustieto on arvokasta tuotevalikoiman, toimituslogistiikan, myyntiehtojen ja palvelutasojen määrittämiseen sekä omien resurssien johtamiseen.

Palvelut ja valmistus

Pankkipalvelut. Tilausohjautuva tuotanto. Toimialat, joissa välillisten kustannusten osuus on suuri ja toiminnassa on kompleksisuutta johtuen laajasta tuotevalikoimasta, asiakaskunnasta ja transaktiovolyymeista. Hyvä läpinäkyvyys kustannuksiin ja kannattavuuteen sekä näiden juurisyihin tukee strategisia liiketoimintapäätöksiä; mitä tehdä itse ja mitä ulkoistaa, myynnin fokusointi ja ristiinmyynti, hinnoittelu, myyntiehdot jne.

Miksi

  1. 1. Tunnista kannattavimmat tuotteet, asiakkaat ja myyntikanavat -> opi ja jalkauta parhaat käytänteet
  2. 2. Tunnista heikoimmat tuotteet, asiakkaat ja myyntikanavat -> muuta ja korjaa
  3. 3. Elä tee enää päätöksiä mututuntumalla –> allokoi resurssit sinne missä ne aidosti tuottavat parhaiten

Lue lisää hyödyistä

Miten

1. Aloituskartoitus

Aloituskartoituksen tuloksena asiakkaalla on tieto laskentaratkaisun soveltuvuudesta ja mahdollisista datapuutteista. Mikäli edellytykset kannattavuusmallinnukseen täyttyvät, määritetään käyttöönoton ja ylläpidon kustannukset sekä resurssitarpeet. Tavoiteltavat liiketoimintahyödyt tunnistetaan ja niiden saavutettavuus validoidaan tässä vaiheessa. Aloituskartoitus sisältää seuraavat vaiheet.

  • Kartoituksen tavoitteiden määritys yhdessä asiakkaan kanssa
  • Nykyiseen laskentaan ja taustatietoihin perehtyminen
  • Organisaation toimintojen läpikäynti ja painoalueet
  • Tietojärjestelmien läpikäynti ja arvio tarvittavien tietojen saatavuudesta
  • Suunnitelma käyttöönotosta
Lue lisää +

2. Pilotointi (Proof-of-Concept)

Ratkaisun soveltuvuus ja liiketoimintahyödyt voidaan varmentaa suorittamalla pilottimallinnus valitusta liiketoimintakokonaisuudesta. Pilotoinnin laajuus määritetään tapauskohtaisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja se sisältää yleensä seuraavat vaiheet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec lorem turpis, scelerisque ac lacinia a, auctor vel risus. Nam quis tortor eleifend, facilisis lectus non, interdum metus. Etiam fringilla tellus id enim imperdiet commodo. Donec nec bibendum justo. Integer turpis erat, semper ac malesuada ac, tempor lobortis lorem. Donec lobortis eget enim sed pellentesque. Integer quis luctus mauris.

Duis eget erat risus. Nam sem eros, molestie ac fringilla eu, rutrum in diam. Curabitur ornare arcu vel risus lobortis, vitae viverra neque lobortis. Donec blandit arcu quis euismod elementum. Integer fermentum purus enim, ac molestie libero finibus id. Maecenas congue consequat lacus.

Lue lisää +

3. Palvelumallimme - käyttöönotto ja ylläpito

Kustannus- ja kannattavuusmallin käyttöönotto edellyttää todellisen liiketoiminnan ja sen nyanssien mallintamista virtuaaliseksi todellisuudeksi. Kustannusmalliin luodaan todellisuutta vastaava organisaatiorakenne ja tunnistetaan kustannusvirta pääkirjan kustannuspaikoilta operatiivisille toiminnoille ja tukitoiminnoille sekä edelleen liiketoimintaprosesseille…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec lorem turpis, scelerisque ac lacinia a, auctor vel risus. Nam quis tortor eleifend, facilisis lectus non, interdum metus. Etiam fringilla tellus id enim imperdiet commodo. Donec nec bibendum justo. Integer turpis erat, semper ac malesuada ac, tempor lobortis lorem. Donec lobortis eget enim sed pellentesque. Integer quis luctus mauris.

Duis eget erat risus. Nam sem eros, molestie ac fringilla eu, rutrum in diam. Curabitur ornare arcu vel risus lobortis, vitae viverra neque lobortis. Donec blandit arcu quis euismod elementum. Integer fermentum purus enim, ac molestie libero finibus id. Maecenas congue consequat lacus.

Lue lisää +