Mitä on TDABC?

TDABC tulee sanoista Time-Driven Activity-Based Costing, jonka suomennoksena on käytetty aikaperusteista toimintolaskentaa. TDABC on siis kustannus- ja kannattavuuslaskennan menetelmä, jonka avulla on mahdollista mallintaa organisaation toimintaa ja tuottaa varsin yksityiskohtaista tietoa eri liiketoimintaosa-alueiden kannattavuudesta päätöksenteon tueksi. TDABC kohdistaa pääkirjaan pohjautuvan talousdatan organisaation resursseille ja operatiivisen liiketoimintadatan avulla edelleen laskentakohteille. Liiketoiminnan mallinnus ja kustannusten kohdistaminen pyritään[…]

ABC vs. TDABC

Käsittelen tässä blogissa merkittävämpiä eroja perinteisen toimintolaskennan (Rate-Based ABC) ja aikaperusteisen toimintolaskennan (TDABC) välillä. Perinteinen toimintolaskenta kehittyi varsinaisesti 1980-luvun aikana. Tätä kehitystä ajoivat lisääntynyt variaatio ja kompleksisuus tuote- ja palvelutarjonnassa ja siten epäsuorien ja yhteisten kustannusten kasvanut osuus. Perinteisessä toimintolaskennassa toimintokustannukset kohdistetaan laskentakohteelle tyypillisesti yhdellä operatiivisella ajurilla, joka aiheuttaa kustannuksen toteutumisen (esim. tilausten lkm, asetusten[…]