Kenelle TDABC-laskennasta on eniten hyötyä?

Yleisesti tarve kehittyneemmille ja todellista toimintaa mallintaville laskentamenetelmille lisääntyy yrityksen koon ja liiketoimintojen kompleksisuuden kasvaessa. Mikäli yrityksellä on paljon eri tuotteita ja asiakkaita ja läpinäkyvyys näiden todellisesta kannattavuudesta on heikentynyt, ovat lähtökohdat otolliset toimintoperusteiselle laskennalle. Parhaat kandidaatit TDABC-laskennalle löytyvät transaktiovaltaisilta toimialoilta. Näillä toimialoilla on tyypillisesti paljon tilauksia, toimituksia, asiakkaita, tuotteita tai toimittajia. Tällaisen yrityksen tilaus-toimitusketjun[…]