Mitä on TDABC?

TDABC tulee sanoista Time-Driven Activity-Based Costing, jonka suomennoksena on käytetty aikaperusteista toimintolaskentaa. TDABC on siis kustannus- ja kannattavuuslaskennan menetelmä, jonka avulla on mahdollista mallintaa organisaation toimintaa ja tuottaa varsin yksityiskohtaista tietoa eri liiketoimintaosa-alueiden kannattavuudesta päätöksenteon tueksi. TDABC kohdistaa pääkirjaan pohjautuvan talousdatan organisaation resursseille ja operatiivisen liiketoimintadatan avulla edelleen laskentakohteille. Liiketoiminnan mallinnus ja kustannusten kohdistaminen pyritään[…]

Kenelle TDABC-laskennasta on eniten hyötyä?

Yleisesti tarve kehittyneemmille ja todellista toimintaa mallintaville laskentamenetelmille lisääntyy yrityksen koon ja liiketoimintojen kompleksisuuden kasvaessa. Mikäli yrityksellä on paljon eri tuotteita ja asiakkaita ja läpinäkyvyys näiden todellisesta kannattavuudesta on heikentynyt, ovat lähtökohdat otolliset toimintoperusteiselle laskennalle. Parhaat kandidaatit TDABC-laskennalle löytyvät transaktiovaltaisilta toimialoilta. Näillä toimialoilla on tyypillisesti paljon tilauksia, toimituksia, asiakkaita, tuotteita tai toimittajia. Tällaisen yrityksen tilaus-toimitusketjun[…]

ABC vs. TDABC

Käsittelen tässä blogissa merkittävämpiä eroja perinteisen toimintolaskennan (Rate-Based ABC) ja aikaperusteisen toimintolaskennan (TDABC) välillä. Perinteinen toimintolaskenta kehittyi varsinaisesti 1980-luvun aikana. Tätä kehitystä ajoivat lisääntynyt variaatio ja kompleksisuus tuote- ja palvelutarjonnassa ja siten epäsuorien ja yhteisten kustannusten kasvanut osuus. Perinteisessä toimintolaskennassa toimintokustannukset kohdistetaan laskentakohteelle tyypillisesti yhdellä operatiivisella ajurilla, joka aiheuttaa kustannuksen toteutumisen (esim. tilausten lkm, asetusten[…]