Mitä on TDABC?

TDABC tulee sanoista Time-Driven Activity-Based Costing, jonka suomennoksena on käytetty aikaperusteista toimintolaskentaa. TDABC on siis kustannus- ja kannattavuuslaskennan menetelmä, jonka avulla on mahdollista mallintaa organisaation toimintaa ja tuottaa varsin yksityiskohtaista tietoa eri liiketoimintaosa-alueiden kannattavuudesta päätöksenteon tueksi. TDABC kohdistaa pääkirjaan pohjautuvan talousdatan organisaation resursseille ja operatiivisen liiketoimintadatan avulla edelleen laskentakohteille. Liiketoiminnan mallinnus ja kustannusten kohdistaminen pyritään[…]