Selvitä paras PCM-ratkaisu yrityksellesi

Workshop on erinomainen tapa selvittää valmiudet hyödyntää nykyaikaista kustannus- ja kannattavuuslaskentaa (PCM, Profitability & Cost Management) yrityksen kannattavuuden parantamisessa. Tyypillisessä workshopissa selvitetään seuraavat asiat:

  • Liiketoimintatarpeita tukevan PCM-ratkaisun määrittely
  • Nykyisen laskentajärjestelmän arviointi
  • Liiketoimintadatan (mm. ERP ja CRM) saatavuus ja laatu
  • Suositus asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvasta kustannus- ja kannattavuuslaskennan ratkaisusta
  • Arvio PCM-ratkaisulla saavutettavista hyödyistä

Edistyneissä PCM-ratkaisuissa hyödynnämme nykyaikaista toimintolaskentaa (mm. Time-Driven ABC), jonka avulla toiminnan aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset kohdistetaan laskentakohteille aiheuttamisperiaatteiden mukaisesti. Tämä avaa merkittäviä kehittämismahdollisuuksia mm. prosessien tehokkuuden parantamiseen, ei-arvoa tuottavien toimintojen karsimiseen, syy-seuraussuhteiden analysointiin ja koko tilaus-toimitusketjun tulosjohtamiseen.