Cost-to-Serve analyysin avulla parannat liiketoiminnan kannattavuutta

Monissa yrityksissä kustannusten ja kannattavuuden seuranta on vielä korkealla tasolla, joka yleensä perustuu myyntikatteeseen. Kokonaisvaltainen PCM-ratkaisu täydentää kannattavuusnäkymän myyntikatteesta nettotulokseen, huomioimalla kauppaehdot sekä palveluiden ja toimitusketjun kustannukset (Cost-to-Serve) mm. asiakas- ja tuotetasolla.

CtS_Waterfall

Cost-to-Serve analyysin hyödyt:

  • Kannattavuus nähdään myyntikanavan, tuotteen ja asiakkaan leikkauspisteessä
  • Auttaa tunnistamaan resurssien todellista käyttöä jokaisessa toimitusketjun vaiheessa
  • Tuo läpinäkyvyyttä kustannuksiin ja selkeyttä päätöksentekoon

Cost-to-Serve analyysin voi toteuttaa yrityksen tarpeiden mukaan seuraavasti:

  • Health Check – virtaviivaistettu kannattavuusanalyysi ja läpivalaisu asiakas-, tuote- ja jakelukanavien kannattavuuteen
  • PCM Business Controller -palveluna – ratkaisu jatkuvaan tai määräaikaiseen kustannus- ja kannattavuustiedolla johtamiseen
  • Performance Analyzer -ohjelmiston käyttöönotto – yrityksen oman Business Controller -tiimin työkalu