syyskuu 18, 2015

Meistä

Wevision on Oulun yliopiston ja Business Finlandin tutkimusprojektista syntynyt yhtiö, jonka taustalla on monipuolinen kokemus sisäisestä laskennasta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Tutkimusprojektissa pilotoitiin Harvardin yliopistossa kehitettyä toimitusketjun kannattavuuden hallinnan ratkaisua yhdessä menetelmän kehittäjien kanssa. Tavoitteena oli tuoda menestyneiden suuryritysten hyödyntämät Best Practice ratkaisut pk-yritysten saataville.

Tutkimusprojektin aikana kannattavuusanalyysiä kehitettiin valmistajien, kaupan, rahoituspalveluiden ja terveydenhuollon toimialoilla, jonka tuloksena syntyi uusi kannattavuuslaskennan palvelu.

Yhteistyöverkostomme ansiosta käytössämme on satoihin johtaviin yrityksiin tehtyjen toimeksiantojen parhaat käytännöt sekä asiantuntemus useilta toimialoilta valmistuksesta rahoituspalveluihin.

Ratkaisun avulla yritykset pystyvät tunnistamaan liiketoiminnan kriittisten osa-alueiden kuten asiakkaiden, tuotteiden, toimittajien ja myyntikanavien todellisen nettokannattavuuden. Otamme hyötykäyttöön yrityksen ERP- ja CRM-järjestelmiin tallentuvan liiketoimintatiedon ja tuotamme yrityksille resurssien todelliseen käyttöön perustuvaa kannattavuustietoa päätöksenteon tueksi ja liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi.