Asiakastarina

Pyroll Pakkaukset

Pyroll on Pohjoismaiden johtavia paperin, pahvin, kartongin ja muovin jalostajia. Yhtiö on suomalainen, yksityisesti omistettu perhekonserni. Pyroll työllistää 600 henkilöä ja konsernin liikevaihto on noin 110 miljoonaa euroa. Pyrollin liiketoiminta jakautuu kolmelle toimialalle:

  • Pyroll Pakkaukset
  • Pyroll Paperitukku
  • Pyroll Sopimusjalostus

Pyroll Pakkaukset koostuu kymmenestä eri pakkausliiketoimintaa tukevasta valmistusyksiköstä, joiden liiketoiminnan läpivalaisu sekä kannattavuuden hallinta olivat projektin tärkeimpiä tavoitteita.

Mikä oli haaste?

Usean eri tehtaan muodostama kokonaisuus ei tarjonnut yhtenäistä kuvaa asiakkuuksien kannattavuudesta koko pakkausliiketoiminnan tasolla. Toimitusketjun kustannustekijöihin ei ollut riittävää läpinäkyvyyttä kehittämistoimien fokusoimiseksi. Asiakas- ja tuotekannattavuuksiin kaivattiin läpivalaisua. Toimialan kilpailun jatkuva kiristyminen ja kansainvälistyminen asetti edellytykset jatkuvalle kustannustehokkuuden kehittämiselle.

Mitä teimme?

Rakensimme koko pakkausliiketoiminnan kattavan kannattavuusratkaisun, joka antoi tietoa asiakkuuksien kokonaiskannattavuudesta läpi koko pakkausliiketoiminnan. Ratkaisu toi liikevoittotasoisen näkymän tehtaille, asiakkaille, tuotteille, myyntikanaville, tilauksille ja toimitusriveille.

Mitä on saatu aikaan?

Ratkaisu paljasti räätälöinnin ja erilaisten asiakasvaatimusten vaikutuksen kannattavuuteen sekä yhdisti kokonaiskuvan pakkausliiketoiminnan asiakkuuksien kannattavuudesta. Tulokset antoivat näkymän erilaisten toimintamallien vaikutuksista kannattavuuteen, mikä avasi mahdollisuuksia sisäiseen benchmarkkaukseen ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen.

“Tämä on yksi kannattavuuden johtamisen työkalu, jonka avulla osataan kohdistaa toimenpiteitä oikeisiin asioihin tunnistamalla mitkä tuotteet ja asiakkaat ovat kannattavia ja mitkä tappiollisia. Taustasyiden analysointi vastaavasti mahdollistaa kannattavuuden juurisyiden tunnistamisen ja luo työkalut kannattavuuden systemaattiseen johtamiseen päivittäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa. Laskentamallien tulokset avaavat monia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä.”

Eero Niskanen, Chief Information Officer

Ota yhteyttä