Asiakastarina

OP Private Oulu

OP-Private Oulu

OP-Private Oulu tarjoaa vakaata, vastuullista ja kokonaisvaltaista varanhoitoa. OP:n Private varainhoito on palkittu Suomen parhaaksi Private Banking palveluksi vuonna 2020.

Mikä oli haaste?

OP-Private Oulu halusi saada tarkemman kuvan kannattavuudesta, ja käyttää olemassa olevia tietoja toiminnan kehittämiseen sekä johtamisen helpottamiseen. Varainhoitajien aktiviteeteista kerättiin tietoa, mutta aktiviteettien vaikutusta kannattavuuten ei oltu analysoitu tarkemmin. Oleellisen tiedon poimiminen datan seasta oli hankalaa eikä selkeää kokonaiskuvaa saanut. Näistä lähtökohdista aloitettiin yhteistyö kannattavuuden selkeämpään hahmottamiseen.

Mitä teimme?

Ratkaisumme tärkeimmät ominaisuudet:

  • Asiakaskohtaisten tulovirtojen ja tehtyjen toimintojen kustannusten yhteensaattaminen
  • Todellisten kustannusten sitominen tekemiseen helpottamaan työn priorisointia ja kohdentamista
  • Kustannus- ja kannattavuusajureiden kirkastaminen varainhoitajan työssä

Mitä saatiin aikaan?

Ratkaisun avulla varainhoitajat näkevät helposti omien aktiviteettien kustannukset ja asiakkuuksien tuotot. Tieto aktiviteeteista auttaa mitoittamaan asiakkuuksien hoitamista ja tuo näkyvyyttä toimien vaikutuksista kannattavuuteen.

”Tiedon laatu on parantunut oleellisesti projektin aikana. Aiemmin käytössä ollut tieto on nyt paremmin jalostettua sekä selkeämmin hahmotettavissa olevaa. Johtaminen helpottui, koska sain huomattavasti aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mikä on oleellista tietoa. Esimerkiksi tieto siitä mitä tekemällä vältetään turhia kustannuksia tai mitä tekemällä parannetaan kokonaiskannattavuutta.”

Jari Anttila, pankinjohtaja, OP Oulu

Ota yhteyttä