Asiakastarina

Nordlab

NordLab on viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin omistama liikelaitoskuntayhtymä, joka toimii koko Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksena ja tuottaa alueelle korkealaatuisia laboratoriopalveluita 680 asiantuntijansa voimin. NordLabin aluelaboratoriot sijaitsevat Kajaanissa, Kokkolassa, Oulussa, Kemissä ja Rovaniemellä. Näiden lisäksi näytteenottoja ja pika-analytiikkaa tehdään yli 50 toimipisteessä. NordLabin asiakkaina on lähes miljoonan suomalaisen väestöpohja, joille tehdään noin 10 miljoonaa tutkimusta vuosittain.

Mikä oli haaste?

Lähtötilanteessa NordLabin aluelaboratorioissa oli käytössä eriävät kustannuslaskennan ja hinnoittelun käytänteet, jotka haluttiin yhtenäistää ja hallita yhden kokonaisvaltaisen kustannusmallin avulla. NordLab oli tietoinen aluelaboratorioiden välisistä kannattavuuseroista mutta ei kuitenkaan kyennyt näkemään niiden juurisyitä luotettavalla tavalla. Myös laaja maantieteellinen toiminta-alue edellyttää paljon näytekuljetuksiin liittyvää logistiikkaa ja tähän kaivattiin läpinäkyvyyttä.

Haasteeksi muodostuivat useat eri laboratoriotietojärjestelmät ja strukturoimattoman tiedon keräystarpeet. Tärkeänä kehittämiskohteena nähtiin myös koko NordLabille yhteisten resurssien aiheuttamisperiaatteinen ja läpinäkyvä kohdistus eri toimipisteiden ja tutkimusten osalta.

Mitä teimme?

Ratkaisumme tärkeimmät ominaisuudet:

  • Koko organisaation toimipaikkojen ja prosessien mallinnus – vastaavuus ulkoiseen laskentaan
  • Laskenta tarkimmalla mahdollisella, yksittäisen tutkimustransaktion, tasolla
  • Liikevoittotasoiset tuloslaskelmanäkymät mm. seuraaville dimensioille: tutkimusrivi, asiakas (tilaaja), alituote, tuote, työpiste, osasto, toimipaikka
  • Näytteenottologistiikan mallinnus
  • Osastojen ja työpisteiden kapasiteetin käyttöasteet; henkilöstömitoitus
  • Tulosten raportointi: Power BI ja OLAP-kuutio

Mitä on saatu aikaan?

Ratkaisun avulla NordLab kykenee jatkuvasti vertailemaan toimintaansa ja tunnistamaan kehitysalueita useilla eri tasoilla. Laskennassa tehdään myös ennustavaa what if -analytiikkaa, jonka avulla kyetään ennakolta arvioimaan muutosten taloudellisia ja operatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi mitä tehdä itse ja mitä ulkoistaa tai miten tutkimuksia tulisi keskittää.

Palvelumalli vastaa uusien tuotteiden laskenta- ja hinnoittelupyyntöihin sekä erilaisiin kustannusselvityksiin tarpeiden mukaisesti. Tuotekohtaista kustannustietoa hyödynnetään vuosittaisessa hinnaston simuloinnissa, jonka avulla määritetään seuraavan vuoden hinnaston muutokset koko organisaatiolle.

Ota yhteyttä