Asiakastarina

Fimlab

Fimlab Laboratoriot Oy on Suomen suurin laboratorioalan yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän julkisen terveydenhuollon tarpeisiin. Fimlabin omistavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymät sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Fimlabilla on yli 110 toimipistettä ja asiakkaina toista miljoonaa suomalaista, joille tehdään yli 16 miljoonaa tutkimusta vuosittain. Yhtiön palveluksessa on 1200 laboratorioalan ammattilaista.

Mikä oli haaste?

Fimlab halusi saada totuudenmukaisen ja kokonaisvaltaisen näkemyksen kustannuksista ja kannattavuudesta läpi organisaation eri prosessien. Toiminnan merkittävä laajentuminen yhdistymisten ja orgaanisen kasvun kautta oli johtanut tilanteeseen, johon nykyinen sisäinen laskenta ei enää pystynyt riittävän monipuolisesti ja laadukkaasti vastaamaan. Myös toimialalla lisääntynyt kilpailu ja läpinäkyvyyden vaatimukset edellyttivät resurssien todelliseen käyttöön perustuvan laskenta-analytiikan ja raportoinnin käyttöönottoa.

Mitä teimme?

Aloitimme yhteistyön kahden päivän työpajalla lähtötilanteen, tavoitetilan ja merkittävimpien haasteiden määrittämiseksi. Työpajan tuloksena syntyi suunnitelma, jonka mukaisesti ratkaisun käyttöönotto toteutettiin. Käyttöönotossa tehtiin tiivistä yhteistyötä vastaavan business controllerin, talousjohtajan, IT:n ja operatiivisten vastuuhenkilöiden kanssa.

Ratkaisumme tärkeimmät ominaisuudet:

  • Koko organisaation toimipaikkojen ja prosessien mallinnus – vastaavuus ulkoiseen laskentaan
  • Laskenta tarkimmalla mahdollisella, yksittäisen tutkimustransaktion, tasolla
  • Liikevoittotasoiset tuloslaskelmanäkymät mm. seuraaville dimensioille: tutkimusrivi, alituote, tuote, työpiste, osasto, toimipaikka
  • Näytteenottologistiikan mallinnus
  • Tulosten raportointi OLAP-kuution kautta sekä hyödyntäminen laajemmin osana tietovaraston dataa

Mitä on saatu aikaan?

Ratkaisumme tarjoaa päivittäisen päätöksenteon tuen monille liiketoiminnan tarpeille ja mitä jos -skenaarioille, mahdollistaen eri tasoilla tehtävät vertailuanalyysit ja parhaiden käytäntöjen tunnistamisen.

Mallin avulla Fimlab kykenee ylläpitämään ajantasaista hinnoitteluprosessia. Samalla Fimlab kykenee havaitsemaan diagnostiikkatestien ja näytteenottojen kustannusten poikkeamat organisaation eri osissa.

Pilvipohjainen palvelumalli auttaa pitämään mallin ajan tasalla ja päivitettynä luotettavan analytiikan ja informatiivisen päätöksenteon mahdollistamiseksi.

“Haimme ratkaisua, jonka avulla voimme hallita laajan ja melko monimutkaisen palvelukokonaisuutemme kannattavuuslaskentaa. Olemme olleet todella tyytyväisiä Wevisionin palveluun. Asiantuntemus ja paneutuminen ongelmiimme ovat huippuluokkaa. Wevision ansaitsee kiitokset myös erinomaisesta projektien hallinnasta. Tulokset syntyvät lupausten mukaisesti.”

Teija Vehmas. CFO, Fimlab

Ota yhteyttä