Asiakastarina

Erweko

Erweko Oy

Erweko oli pitkänlinjan perinteinen painotalo, jonka historia ulottuu aina 1900-luvun puoliväliin saakka. Vuonna 2011 yritys siirtyi Kalevan omistukseen ja painotoiminnat yhdistettiin Kalevaprintin kanssa Erweko-toiminimen alle. Erweko toimi Kaleva Oy:n omistamana offset- ja digipainotalona aina vuoteen 2018 saakka, jolloin se siirtyi yrityskaupassa Punamustan omistukseen.

Mikä oli haaste?

Offset-painotoimiala oli koko 2010-luvun kovassa myllerryksessä ja painotuotteiden kysyntä putosi joka vuosi. Myös Erweko joutui jatkuvasti kehittämään ja uudelleenjärjestelemään toimintojaan. Aloitimme yhteistyön Erwekon kanssa vuonna 2016 kustannus- ja kannattavuusajurien läpivalaisemiseksi, tavoitteena taittaa pitkä tappioputki ja tervehdyttää liiketoiminta voitolliseksi.

Mitä teimme?

Rakensimme koko liiketoiminnan kattavan toimintoperusteisen kannattavuusmallin, jonka avulla kykenimme tunnistamaan ja seuraamaan eri toimipaikkojen, asiakkuuksien, tuotantotapojen ja tilausten toteutunutta kannattavuutta aina liikevoittotasolle saakka. Tämä auttoi kehittämiskohteiden fokusoimisessa ja priorisoinnissa osana jatkuvaa kehittämistä ja päätöksentekoprosessia. Autoimme yrityksen päättäjiä liiketoiminnan ja kannattavuuden kehittämisessä vuodesta 2016 aina vuonna 2018 toteutuneeseen yrityskauppaan saakka.

Mitä on saatu aikaan?

”Erweko paini vuosikausia kirjapainoalan laskun myötä erittäin syvissä kannattavuusongelmissa. WeVisionin analyysityökalun ansiosta pystyimme kohdentamaan sekä rankat kustannusleikkaukset että merkittävät kehityspanokset juuri sellaisiin kohteisiin ja toimintoihin, joissa tiesimme olevan eniten potentiaalia kannattavuuden parantamiseen. Ilman WeVisionin tukea Erwekon suhteellisesti ottaen huikea, lähes miljoonan euron tulosparannus vuonna 2017 olisi jäänyt toteutumatta.”

Tapio Hedman, toimitusjohtaja 2014 – 2018

Ota yhteyttä