Artikkeleita ja uutisia

Mitä on TDABC?

TDABC tulee sanoista Time-Driven Activity-Based Costing, jonka suomennoksena on käytetty aikaperusteista toimintolaskentaa. TDABC on siis kustannus- ja kannattavuuslaskennan menetelmä, jonka avulla on mahdollista mallintaa organisaation toimintaa ja tuottaa varsin yksityiskohtaista tietoa eri liiketoimintaosa-alueiden kannattavuudesta päätöksenteon tueksi.

TDABC kohdistaa pääkirjaan pohjautuvan talousdatan organisaation resursseille ja operatiivisen liiketoimintadatan avulla edelleen laskentakohteille. Liiketoiminnan mallinnus ja kustannusten kohdistaminen pyritään toteuttamaan tasolla, joka aidosti ajaa resurssien käyttöä. Useimmiten kohdistustaso on tilausrivi tai tilaus, riippuen tietysti toimialasta. Useilla toimialoilla jopa 70% epäsuorista kustannuksista on tilausohjautuvia ja tilaus onkin ainoa todellinen yhdistävä tekijä asiakkaan ja tuotteen välillä. Tällä tasolla tehty mallinnus summautuu automaattisesti ylöspäin, kun jokaiselta tilaukselta tiedetään kuka oli asiakas, mitä tuotteita tilattiin ja kuka on näiden tuotteiden toimittaja. Nykyaikaisten ERP-järjestelmien operatiivista dataa voidaan hyödyntää suoraan laskentamallin syöttötietona, joka tekee laskennasta tehokasta. Aikaperusteiselle toimintolaskennalle ehkä kuvaavampi nimi voisikin olla transaktioperusteinen laskenta.

TDABC mahdollistaa siis organisaation toiminnan mallintamisen kustannusten ja kannattavuuden näkökulmasta. Lopputuloksena syntyy organisaation todellisia toimintoja tai prosesseja kuvaava tuloslaskelma mm. asiakkaiden ja tuotteiden kannattavuudesta, josta voi porautua aina yksittäisen tilauksen tai tilausrivin kannattavuuteen saakka juurisyiden tunnistamiseksi. TDABC:n aikaelementti mahdollistaa annetun ja käytetyn ajan mallintamisen ja siten myös kapasiteetin mittaamisen. Hyvin rakennettu TDABC-malli toimii siten erinomaisesti strategisten ja operatiivisten liiketoimintapäätösten tukena.

TDABC, aikaperusteinen toimintolaskenta, tuotekannattavuus, asiakaskannattavuus