Artikkeleita ja uutisia

Miksi valita TDABC?

 

Miksi valita Aikaperusteinen Toimintolaskenta yrityksesi kustannusten mallintamiseen?

Jokainen yritys hyötyy siitä, että tietää mitkä asiakkaat ja tuotteet ovat kannattavia, mitkä tappiollisia ja mistä syystä. Organisaatioiden toiminnan mallintamisen avulla voidaan selvittää yksityiskohtaisesti eri liiketoimintaosa-alueiden kannattavuudet ja mahdollistaa kokonaisvaltaisempaan tietoon perustuvat liiketoimintapäätökset.

TDABC eli Time-Driven Activity-Based Costing tarkoittaa suomennettuna aikaperusteista toimintolaskentaa. TDABC-laskennan keskiössä ovat yritysten tilaus-toimitusketjun prosessien mallintaminen ja käytännössä yksittäisen tilauksen kannattavuuden seuraaminen läpi organisaation ja toimitusketjun. Laskennan avulla saadaan perusteellista ja tarkkaa tietoa siitä, mitkä osat toimitusketjussa tai asiakkaan käyttäytymisessä aiheuttavat suurimpia kustannuksia eri prosesseissa, mitkä ovat kannattavimmat toimintamallit ja tuotevalikoimat.

 

Kenelle TDABC-laskennasta on hyötyä?

TDABC-laskentaa voidaan hyödyntää kaikenkokoisten yritysten liiketoiminnan mallintamisessa. Hyödyt tyypillisesti kasvavat kompleksisuuden kasvaessa. Ympäristössä, jossa on paljon erilaisia tuotteita, asiakkuuksia ja liiketoimintaprosesseja, alkaa läpinäkyvyys toiminnan kannattavuuteen näissä eri dimensioissa helposti hämärtyä. Perinteiset yksinkertaiset kustannusten allokaatiomenetelmät johtavat herkästi vääristymiin ja heikkoon luotettavuuteen. Mukaan astuvat mututuntumat ja useat eri näkemykset todellisesta kannattavuudesta. Tällöin hyödyt TDABC-laskennalle ovat lähtökohtaisesti olemassa.

Parhaat kandidaatit TDABC-laskennalle löytyvät toimialoilta, joilla on tyypillisesti paljon tilauksia, toimituksia, asiakkaita, tuotteita tai toimittajia. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi kuluttaja- ja kulutustuoteyhtiöt, logistiikka ja tukkukauppa, laboratoriot ja terveydenhoito, tilausohjautuva valmistus, pankit ja vakuutusyhtiöt. Kaikkia näitä toimialoja yhdistää liiketoimintamallien transaktiovaltaisuus.

 

Perinteinen toimintolaskenta vs. Aikaperusteinen toimintolaskenta

Monet yritykset yrittävät arvioida tiettyihin toimintoihin käytettyä aikaa perinteisten toimintoperusteisten kustannusmallien avulla pyytämällä työntekijöitä jakamaan ajankäyttönsä eri toiminnoille. Raportoitujen aikavaatimusten paikkansapitävyyttä on usein vaikea tarkastaa, eikä laskenta anna validoinnin tueksi tietoa kapasiteetin käyttöasteesta. Lisäksi manuaalisesta kirjaamisesta ja työntekijöiden ajan käytön seuraamisesta koituu yrityksille herkästi lisäkustannuksia.

Aikaperusteinen toimintolaskenta hyödyntää liiketoiminnan operatiivista dataa ja määrittää prosessikohtaiset läpimenoajat dataan perustuville suoritteille. Tällöin kustannukset virtaavat automaattisesti toiminnoille todellisten liiketoimintatapahtumien mukaisesti. Tämä tieto säilyttää mukanaan myös käytettävissä olevan ja käytetyn kapasiteetin, joka on erinomainen tieto tulosten validoinnissa ja lopulta resurssien johtamisessa.

TDABC-laskenta käyttää kustannusten kohdistamisessa aikayhtälöitä, jotka ovat käytännössä prosessin mallinnuksen jos/sitten -logiikkaan perustuvia algoritmeja. Tämä tuo joustavuutta huomioida enemmän vivahteita ja prosessien sisäistä vaihtelua laskentakohteen käyttäytymisessä toiminnoittain ilman tarvetta pilkkoa toimintakirjastoa pienempiin ja pienempiin kokonaisuuksiin tarkkuuden lisäämiseksi.

 

TDABC on nopeaa ja kustannustehokasta

TDABC-laskennan ylläpito vaatii vähemmän aikaa ja resursseja kuin perinteinen toimintolaskenta. Perinteistä mallia voi olla työläs ylläpitää ja päivittää, jos prosessit ja tekemisen painopisteet muuttuvat, uusia toimintoja lisätään tai tilausten, myyntikanavien ja asiakkaiden käyttäminen muuttuu ja monimutkaisuus lisääntyy.

Aikaperusteinen toimintalaskenta poistaa manuaalisen kirjaamisen tarvetta ja parantaa tarkkuutta sekä tietoa kustannustekijöistä huomioimalla prosessien variaatioita monipuolisemmin. Malli hyödyntää yritysten ERP-järjestelmien operatiivista dataa suoraan laskentamallin syöttötietona, joka tekee laskennasta myös tehokasta. Malli siis jalostaa operatiivisesta datasta arvokasta tietoa toiminnan kustannuksista ja kannattavuudesta tärkeimmissä liiketoiminnan dimensioissa; asiakkaissa ja tuotteissa.