Artikkeleita ja uutisia

Kenelle TDABC-laskennasta on hyötyä?

Yleisesti tarve kehittyneemmille ja todellista toimintaa mallintaville laskentamenetelmille lisääntyy yrityksen koon ja liiketoimintojen kompleksisuuden kasvaessa. Mikäli yrityksellä on paljon eri tuotteita ja asiakkaita ja läpinäkyvyys näiden todellisesta kannattavuudesta on heikentynyt, ovat lähtökohdat otolliset toimintoperusteiselle laskennalle.

Parhaat kandidaatit TDABC-laskennalle löytyvät transaktiovaltaisilta toimialoilta. Näillä toimialoilla on tyypillisesti paljon tilauksia, toimituksia, asiakkaita, tuotteita tai toimittajia. Tällaisen yrityksen tilaus-toimitusketjun prosessien mallintaminen ja aina yksittäisen tilauksen kannattavuuden seuraaminen läpi organisaation ja toimitusketjun ovat TDABC-laskennan keskiössä. Näillä yrityksillä on tarve tietää mitkä osat toimitusketjussa tai asiakkaan käyttäytymisessä aiheuttavat suurimpia kustannuksia eri prosesseissa ja mitkä ovat kannattavimmat toimintamallit sekä tuotevalikoimat. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi kuluttaja- ja kulutustuoteyhtiöt, logistiikka ja tukkukauppa, laboratoriot ja terveydenhoito, tilausohjautuva valmistus, pankit ja vakuutusyhtiöt jne. Näitä kaikkia toimialoja yhdistää liiketoimintamallien transaktiovaltaisuus.

Tietyillä toimialoilla, kuten vaikkapa pankeissa ja laboratorioissa, toiminta on hyvin prosessiohjautuvaa ja työntekijävaltaista. Tällaiset toimialat hyötyvät erityisesti TDABC-laskennan mahdollistamasta prosessien mallintamisesta, jonka avulla voidaan huomioida prosessin variaatioiden vaikutus transaktioiden kustannuksiin ja siten kannattavuuteen. Tämä mahdollistaa prosessien vertailun ja parhaiden käytäntöjen tunnistamisen sekä kapasiteetin mittaamisen osana prosessien kehittämistä.

Kaikki yritykset hyötyvät siitä, että tietävät mitkä asiakkaat ja tuotteet ovat kannattavia, mitkä tappiollisia ja mistä syystä. Tarkastelu on tärkeä tehdä huomioiden kokonaiskustannukset eikä jättää analysointia vain myyntikatetasolle.

 

Cost-to-Serve, TDABC, aikaperusteinen toimintolaskenta